Aanbieding!

Kosmische blauwdruk

50,00

Dit is jouw magische vierkant tussen hemel en aarde waar je het mee moet doen. De eigenschappen behorende bij de getallen zijn afgeleid van de goden en planeten. Ze corresponderen ook met onze chakra’s.

Jouw kosmische magische vierkant kent een grote uitdaging: jouw levenslot. In feite is die veelal doordrongen met karakter issues van vader (achternaam) en moeder (krijgt energetisch de passende naam van haar kind door).

Je zielgetal, en bijbehorende eigenschappen, staan voor de eigenschappen die je van spirit meekreeg. Vaak is dat degene die mensen verdringen in zichzelf. Je persoonlijkheidgetal, en de bijbehorende eigenschappen, staan vaak precies voor hetgeen je liever niet bent of wil zijn. Maar onvermijdelijk (afhankelijk van leeftijd) is eigen gemaakt. Onder andere door de kracht van herhaling en gedachten, als een kind bijvoorbeeld continu hoort: je bent net zo onhandig als je vader dan wordt het kind onvermijdelijk onhandig als zijn vader.

Jouw levensles getal is in feite de ‘clash’ van je zielgetal met de persoonlijkheid onder invloed van je levenslotgetal. Dat wat je moet doen en leren om te kunnen groeien naar je hogere bewustzijn.

Nine star ki is gebaseerd op de heilige geometrie (3×3) en bewustwordingscycli, de energie van de 9 sterren (polaris). Je huisgetal daarin staat voor de karaktereigenschappen die je meekrijgt, je maandgetal voor de wijze waarop je communiceert (er zijn 4 typen, oa 2,5 en 8 hebben dezelfde communicatie energie) en je jaargetal voor de eigenschappen waarin je de sleutel kunt vinden naar jouw persoonlijke geluk.

De goddelijke driehoek is gebaseerd op de eureka van Pythagoras (driehoek met 3 niet gelijke delen) en verhoudt zich tot de levensontwikkelingscyclus van Tarot. Deze gaat ervan uit dat we tijdens onze lessen die we leren op aarde, dit doen in 3 cruciale fasen (holy trinity) die ieder hun trillingsgetal kennnen die grote invloed heeft op ons leven. Van 0-27 jaar staan we in onze jeugd (maiden) 27-54 in onze kracht (mother) en 54-81 in onze wijsheid (warrior).

De trillingsgetallen die van invloed zijn op je cruciale fasen in het leven kennen ook hun eigenschappen. Het zou dus kunnen dat je die eigenschappen mogelijk aanleert of tijdelijk eigen maakt, of juist ertegen verzet. Hoe dan ook zijn ze van cruciaal belang bij jouw ontwikkeling in je levensles, via jouw levenslot.

Beschrijving

De blauwdruk is opgebouwd uit 3 x 3 belangrijke getallen:

Levensles, ziel en persoonlijkheid. Jaar, maand en huis. Jeugd, kracht, wijsheid.

Om jouw kosmische blauwdruk te maken heb ik jouw roepnaam en geboorteachternaam nodig. Ik heb ook een mailadres nodig voor aflevering.