Geplaatst op

Kinderen en communicatie

Communicatie, bijna iedereen vindt er wel iets van maar slechts weinig weten er echt iets van. En wat je als kind meekrijgt van communicatie is grotendeels afhankelijk van de vaardigheden van je ouders en omgeving. Veel kinderen leren hun communicatieve vaardigheden gewoon op straat. Op het moment dat mensen zich bewust worden van hun communicatieve (on)vaardigheden is dat vaak omdat ze gewezen worden op hun slechte communicatie. In de relatie met ouders, leerkrachten, medeleerlingen of later in liefdesrelatie of op werk.

Door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met communicatie, zowel verbaal als non-verbaal kun je op spelende wijze een stevige basis creëren waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen hebben. Door kinderen te leren communiceren, kun je ze leren dat er een moment is van spreken en een moment van luisteren.

Je kunt ze leren luisteren om te begrijpen in plaats van te luisteren om te reageren. Je kunt ze leren op respectvolle wijze hun positie in het leven te verstevigen en rechtvaardigen.  Je kunt ze leren hun stem te gebruiken.

Door kinderen te leren hun stem gebruiken kun je meer en sneller inspelen op signalen die zij zelf duidelijker leren te vertalen, signalen van verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Een les in communicatie biedt de ultieme gelegenheid om pestgedrag bespreekbaar te maken.

Door kinderen te leren communiceren, kun je op een leuke wijze de verschillen in onderlinge culturen bespreekbaar maken en sturen op begrip.

Door kinderen te leren communiceren, kun je ze leren vragen te stellen in plaats van meningen op te dringen.

Kinderen zijn onze toekomst, daar moeten we in investeren! Ik vind dat ieder kind recht heeft op toegang tot lessen in communicatie. Op school zijn de mooiste vakken toegankelijk maar dat ene vak waar je de rest van je leven echt iets aan hebt nog niet, tijd voor communicatielessen dus.

Zoveel volwassenen zoeken hulp in coaching of psychologische hulpverlening om hun verkeerd aangeleerde gedrag af te leren en te corrigeren. Door sterke kinderen te bouwen kun je voorkomen dat je gebroken volwassenen moet repareren.

Mensen zijn maatwerk, geen eenheidsworsten. Een schoolvak communicatie biedt alle ruimte voor persoonlijke ontplooiing. Er zijn genoeg mensen met een communicatie achtergrond in opleiding die graag iets met hun vak willen doen. Die of geen werk hebben, het net aan redden als zzp’er of iets totaal anders doen. Daar zijn prachtige dingen in te realiseren. Maar waar ik ook lobby, niemand ziet het als zijn of haar taak om er iets mee te doen.