Geplaatst op

Onze multiculturele samenleving

Toen politiek Nederland op enig moment besloot dat Nederland multicultureel moest worden, leek dat een prachtig idee in theorie. Dat er verder weinig aandacht is besteed aan uitvoering en begeleiding moge inmiddels duidelijk zijn. Wie nu denkt ach dat valt toch allemaal wel mee adviseer ik om eens eerlijk na te denken of jouw beeld nou wel zo’n reële afspiegeling is van de werkelijkheid. De bedoeling was om hier voorbeelden te noemen uit eigen werk en uit ontvangen mails maar het geeft dit stuk echt negatieve energie en dat is niet de bedoeling.

Genoeg mensen op het net die in de pen klimmen en van beide kanten de positieve maar veelal negatieve aspecten belichten. Wat mij nou fascineert is dat in de onderlinge strijd; ‘jij bent een racist vs nee jij een extremist’ we allen voorbijgaan aan het feit dat dit geïnitieerd, uitgevoerd en mogelijk is en wordt gemaakt door onze overheid.

Bij aanvang van onze multiculturele samenleving hoorde je regelmatig niet onbelangrijke figuren in Nederland op tv zeggen dat Nederland geen eigen cultuur of identiteit heeft. Nonsens, Nederland had wel degelijk een eigen cultuur en identiteit. Een ietwat kneuterige wellicht maar wel een duidelijk herkenbare met als basis, normen en waarden die ‘we’ bij aanvang vrijwillig hebben opgegeven.

Op het moment dat je als land besluit zoveel mogelijk culturen op te nemen dan moet je er ook over nadenken hoe je zo’n maatschappij op de lange termijn kunt laten werken. Ik heb de integratiecursussen gezien, gaat helemaal nergens over! Leer nieuwkomers de basisnormen en waarden van hun nieuwe thuisland. Denk aan eenvoudige zaken als: in Nederland is de wet bepalend, hebben mannen en vrouwen gelijke rechten, behandel je elkaar met respect ook zij die niet of anders geloven, zeg je netjes dank je wel als je iets krijgt of iemand iets voor je doet, houden we uiterst rechts lopen aan om chaos te voorkomen (trap op en af), schelden we vrouwen niet uit die niet op je avances reageren etc.

Daarnaast moet je als land ook rekening houden dat de onderlinge gezinsverhoudingen binnen andere culturen vraagt om specifieke kennis en aanpak bij begeleiding van kinderen die in een spagaat terecht komen omdat ze zich aan beide culturen moeten aanpassen, wat vaak niet lukt.

Wat in Nederland ooit een belangrijk aspect was voor een gematigde samenleving was het feit dat we elkaar aanspraken op wangedrag. Te vaak naar mijn zin word ik uitgescholden en incidenteel zelfs bedreigd omdat ik weiger te stoppen met anderen aanspreken op hun wangedrag als ik daar last van heb. Of als ik zie dat anderen in een lastig parket erdoor komen. En hoewel het mij echt om gedrag gaat. Kan ik niet anders dan erkennen dat in ieder geval in de regio Den Haag het toch voornamelijk van oorsprong allochtone Nederlanders zijn die vinden dat ik mij maar moet aanpassen omdat zij zo zijn, al dan niet uit naam van hun religie.

Mocht je nu het gevoel krijgen zie jou nou wel alleen maar reden om te stoppen met die multiculturele samenleving dan heb ik slecht nieuws. Die multiculturele samenleving is een feit en dat zijn wij allen. En persoonlijk zie ik de nadelen maar ook veel mooie voordelen. Nu moeten we alleen nog zorgen dat we er het beste van maken met zijn allen.

Een eigen ervaring incident. Mijn dochter van 12 liep met onze hond voor de deur en kwam een groepje Nederlandse jongeren met van oorsprong allochtone ouders langs. Uit het niets zeggen ze tegen haar: ‘ik hoop dat je hond je opvreet en ik heb je moeder standje 69 geneukt’. Ik hoor dat en vlieg naar buiten, ik spreek ze daarop aan. Maar maakt mij dat dan een racist of zijn de jongens gewoon een stelletje onopgevoede nare kwallen? Retorische vraag overigens.

Ik vind dat dit soort gasten moeten worden aangesproken op hun gedrag. En ik vind dat er op scholen meer aandacht moet komen voor het feit dat de gemengde culturen in Nederland botsen en ik ben ervan overtuigd dat door het bespreekbaar te maken maar ook concreet te bestraffen je echt iets kunt veranderen. Alleen krijsen dat het niet deugt en ze weg moeten lost niets op net als domweg racist schreeuwen niets oplost.

Wat een mogelijk begin tot een oplossing kan zijn is stoppen met uit blinde woede, haat of angst elkaar te veroordelen of aanpakken en met elkaar in gesprek gaan. En aub corrigeer elkaar bij wangedrag vooral weer. Tegen onze overheid wil ik zeggen; onderneem iets om deze problematiek aan te pakken.

Begin eens echt te investeren in kinderen. Kinderen zijn in basis logisch en redelijk en raken in de war door al die verschillende voorbeelden en boodschappen die wij volwassenen ze geven en opdringen. En maak het bespreekbaar, nodig mensen uit die mogelijke oplossingen hebben. Bruggen slaan brengt ons tot elkaar, bruggen afbranden maakt de kloof steeds groter met het risico dat er straks niets meer te overbruggen valt!

Ik noem eens iets geks, begin eens met communicatie als schoolvak te omarmen.