Geplaatst op

Verbindend communiceren

Via Twitter zag ik een interview met Hans Teeuwen over islamofobie, zijn credo kort samengevat is: fuck islamofobie. Terecht zegt hij: ‘Ik haat dat woord’. Want er is niets irrationeels aan bang zijn voor een geloofssysteem dat overal waar het verschijnt, gewelddadig is. Hans Teeuwen maakt een helder onderscheid in de spot drijven met islam, als geheel aan slechte ideeën, en de spot drijven met moslims, als mensen. En juist in dat laatste zit de kracht en zwakte in de discussie, als je het al een discussie kunt noemen overigens.

Sinds ik in 2012 besloot om een politieke community te vormen van oplossers en verbinders, ben ik zelf regelmatig in discussies geraakt die feitelijk geen discussie meer zijn zodra er vanuit links wordt ingehaakt. Heel gechargeerd komt het erop neer dat je een aantal kansen krijgt om hun mening over te nemen, doe je dat niet dat word je afgeschreven als racist, fascist, islamofoob, Wilders fan of dom rechts. En in deze ontwikkeling zit een probleem.

Het is namelijk in mijn bescheiden optiek zo, na vier jaar analyseren, onderzoek en in kaart brengen, dat de tone of voice online en met name op Twitter harder is geworden door het niet gehoord worden en niet serieus genomen worden. Burgers die met argumenten, hun woorden honderd keer wegend want voorkomen dat je als racist wordt weggezet, met in basis veelal fatsoenlijke communicatie maar een kritische toon door wat ze dagelijks meemaken, worden keihard aangepakt vanuit links. Hoeveel mensen ik niet heb zien spartelen om zich los te worstelen uit de greep van links, het is niet normaal. Wat vanuit links ook heel gebruikelijk is om online te doen: massaal met een groep op één persoon duiken. Hoeveel mensen ik daardoor niet van Twitter heb zien verdwijnen, het is niet normaal.

Mijn politieke community ambities brachten mij op het pad van ‘de Nederlander’ die eigenlijk met het hart links denkt en met het hoofd rechts. Die wil oplossen en verbinden. Die zo graag weer de ooit zo gemoedelijke, enigszins kneuterige cultuur in Nederland terug wil. Een cultuur waarin je elkaar mag en kunt aanspreken op onaangepast gedrag, zonder een sissende groep om je te heen te krijgen die roept: wat is jouw probleem. Zonder dat er een booslim meneer schreeuwt: wend je ogen van mij af, zonder het risico dat jouw verbale communicatie leidt tot fysieke afstraffing. Een cultuur waarin je daadwerkelijk met en naast elkaar kunt leven, autochtone en allochtone inwoners van Nederland.

Een behoorlijk grote groep, die regelmatig wordt weggezet als PVV’er, terwijl de meeste van mijn volgers dat niet eens zijn,  ze zien en ervaren de problematiek die de PVV benoemd. Ze steunen vaak de programmapunten wel maar de wijze van communicatie niet. Die groep wordt onterecht als racist bestempeld.

Nu zijn een aantal BNN’ers een initiatief gestart dat heet Ieder1. Ze besloten een parade te lopen waarmee ze verbinding gingen creëren. Nou vind ik alle initiatieven waar grote groepen mensen plezier met elkaar maken waardevol maar in mijn optiek is in deze kwestie de enige kans op echte verbinding, zodra we met zijn allen het onderscheid dat Hans Teeuwen maakt, durven benoemen. Niet dansjes doen, roze hartjes blazen of parades lopen maar verbindend communiceren. En dat kan prima online.